Không được đùn đẩy trách nhiệm khi xử lý bảo hiểm xã hội cho NLĐ

Ông Phạm Anh Dũng tặng hoa cho CNVCLĐ
Ông Phạm Anh Dũng tặng hoa cho CNVCLĐ
Ông Phạm Anh Dũng tặng hoa cho CNVCLĐ
Lên top