Không đồng tình mức tăng lương, thưởng, hơn 1.000 công nhân phản ứng tập thể

Công nhân Công ty HVS ngừng việc đòi tăng lương, thưởng thành quả vào ngày 28.12. Ảnh: Phương Linh
Công nhân Công ty HVS ngừng việc đòi tăng lương, thưởng thành quả vào ngày 28.12. Ảnh: Phương Linh
Công nhân Công ty HVS ngừng việc đòi tăng lương, thưởng thành quả vào ngày 28.12. Ảnh: Phương Linh
Lên top