Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

LĐLĐ thành phố Bảo Lộc trao khẩu trang và quà hỗ trợ người lao động. Ảnh Hoàng Thanh
LĐLĐ thành phố Bảo Lộc trao khẩu trang và quà hỗ trợ người lao động. Ảnh Hoàng Thanh
LĐLĐ thành phố Bảo Lộc trao khẩu trang và quà hỗ trợ người lao động. Ảnh Hoàng Thanh
Lên top