Không để người lao động không có Tết do dịch bệnh COVID-19

Cán bộ công đoàn thăm, tặng quà Tết cho người lao động tại nơi làm việc. Ảnh Hoàng Yến
Cán bộ công đoàn thăm, tặng quà Tết cho người lao động tại nơi làm việc. Ảnh Hoàng Yến
Cán bộ công đoàn thăm, tặng quà Tết cho người lao động tại nơi làm việc. Ảnh Hoàng Yến
Lên top