Thảo luận tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi):

Không để người lao động bị bơ vơ khi ra nước ngoài

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Đại biểu QH Đoàn Hà Nội). Ảnh Vương Nguyên.
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Đại biểu QH Đoàn Hà Nội). Ảnh Vương Nguyên.
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Đại biểu QH Đoàn Hà Nội). Ảnh Vương Nguyên.
Lên top