Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật:

Không để hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên, NLĐ

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước” tổ chức ở TP.Cần Thơ
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước” tổ chức ở TP.Cần Thơ
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước” tổ chức ở TP.Cần Thơ
Lên top