Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020:

Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động

Công đoàn trao tặng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Công đoàn trao tặng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Công đoàn trao tặng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lên top