Không để công nhân lao động thiếu lương thực

Tình nguyện viên đang phân chia hàng hoá để hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tình nguyện viên đang phân chia hàng hoá để hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tình nguyện viên đang phân chia hàng hoá để hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top