Không để chủ tịch công đoàn cơ sở đi một mình

Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành (ngoài cùng bên phải) cùng một NLĐ khác trao đổi với PV Báo Lao Động ngay tại khuôn viên BHXH huyện Lạng Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành (ngoài cùng bên phải) cùng một NLĐ khác trao đổi với PV Báo Lao Động ngay tại khuôn viên BHXH huyện Lạng Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Chị Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành (ngoài cùng bên phải) cùng một NLĐ khác trao đổi với PV Báo Lao Động ngay tại khuôn viên BHXH huyện Lạng Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top