Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang:

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

Lên top