Công nhân khu công nghiệp:

Không có thời gian tập luyện, nâng cao sức khoẻ

Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đang chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đang chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Nam công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đang chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Lên top