Không có giấy đi đường, CĐCS khó chăm lo cho công nhân

Cán bộ CĐCS phải có giấy đi đường để trực tiếp chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch. Ảnh: Đức Long
Cán bộ CĐCS phải có giấy đi đường để trực tiếp chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch. Ảnh: Đức Long
Cán bộ CĐCS phải có giấy đi đường để trực tiếp chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch. Ảnh: Đức Long
Lên top