GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Không chuyên môn nghiệp vụ nhưng là “cây sáng kiến”

Anh Thạch Bình dù không có chuyên môn nghiệp vụ, nhưng là “cây” sáng kiến của Cty.Ảnh: Nhật Hồ
Anh Thạch Bình dù không có chuyên môn nghiệp vụ, nhưng là “cây” sáng kiến của Cty.Ảnh: Nhật Hồ
Anh Thạch Bình dù không có chuyên môn nghiệp vụ, nhưng là “cây” sáng kiến của Cty.Ảnh: Nhật Hồ
Lên top