Không chấm dứt hợp đồng với người lao động yếu thế

Công nhân khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. 
Ảnh: Đức Long
Công nhân khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh: Đức Long
Công nhân khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh: Đức Long
Lên top