Khốn khổ vì lương hưu thấp

Chị Kim Anh và chồng trong lần nhận tiền do các cựu đồng nghiệp ở Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hỗ trợ. Ảnh: Đức Long
Chị Kim Anh và chồng trong lần nhận tiền do các cựu đồng nghiệp ở Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hỗ trợ. Ảnh: Đức Long
Chị Kim Anh và chồng trong lần nhận tiền do các cựu đồng nghiệp ở Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hỗ trợ. Ảnh: Đức Long
Lên top