Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bảo Hân.
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bảo Hân.
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top