Khối thi đua CĐ ngành Trung ương: Kết nạp mới 11.574 đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top