Khối thi đua CĐ ngành Hà Tĩnh tích cực chăm lo lợi ích đoàn viên

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua Công đoàn ngành Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua Công đoàn ngành Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua Công đoàn ngành Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top