Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐLĐVN sơ kết

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn. Ảnh: Minh Long
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn. Ảnh: Minh Long
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn. Ảnh: Minh Long
Lên top