Khôi phục mọi chế độ cho cô giáo bị cắt hợp đồng khi mang thai ở Cà Mau

Cô giáo The bị chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai, sinh con thì mất việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cô giáo The bị chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai, sinh con thì mất việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cô giáo The bị chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai, sinh con thì mất việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top