Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho các gương công nhân lao động có sáng kiến, giải pháp 
xuất sắc nhất. Ảnh: Tuyết Như
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho các gương công nhân lao động có sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Ảnh: Tuyết Như
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho các gương công nhân lao động có sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Ảnh: Tuyết Như
Lên top