Khơi nguồn sáng tạo trong công nhân lao động

Với niềm đang mê sáng tạo, anh Vũ Văn Hùng - công nhân tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam - làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: NT
Với niềm đang mê sáng tạo, anh Vũ Văn Hùng - công nhân tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam - làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: NT
Với niềm đang mê sáng tạo, anh Vũ Văn Hùng - công nhân tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam - làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: NT
Lên top