Khơi nguồn sáng tạo trong công nhân lao động

Anh Phạm Văn Nhi - công nhân Công ty TNHH Hào Hưng - đã có nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất gỗ dăm làm lợi hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Đ.Dự
Anh Phạm Văn Nhi - công nhân Công ty TNHH Hào Hưng - đã có nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất gỗ dăm làm lợi hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Đ.Dự
Anh Phạm Văn Nhi - công nhân Công ty TNHH Hào Hưng - đã có nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất gỗ dăm làm lợi hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Đ.Dự
Lên top