30 NĂM THÀNH LẬP CTY TNHH MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (7.11.1989 - 7.11.2019):

Khởi nguồn bản sắc văn hóa du lịch Công đoàn

Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2018. Ảnh: P.V
Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2018. Ảnh: P.V
Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2018. Ảnh: P.V
Lên top