Khởi kiện để giành quyền lợi cao nhất cho công nhân Texwell Vina

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Lên top