QUẢNG TRỊ:

Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”