Khởi công “giấc mơ ngôi nhà lành lặn” cho 4 trẻ mồ côi

Ngôi nhà tranh của 4 đứa trẻ mồ côi ở Khánh Sơn trước khi được PC Khánh Hòa hỗ trợ xây mới. Ảnh: Huy Tôn
Ngôi nhà tranh của 4 đứa trẻ mồ côi ở Khánh Sơn trước khi được PC Khánh Hòa hỗ trợ xây mới. Ảnh: Huy Tôn
Ngôi nhà tranh của 4 đứa trẻ mồ côi ở Khánh Sơn trước khi được PC Khánh Hòa hỗ trợ xây mới. Ảnh: Huy Tôn
Lên top