Khối CĐ ngành Thái Bình: Gần 310 triệu đồng ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn

Khối thi đua Công đoàn ngành ở Thái Bình tổng kết thi đua năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
Khối thi đua Công đoàn ngành ở Thái Bình tổng kết thi đua năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
Khối thi đua Công đoàn ngành ở Thái Bình tổng kết thi đua năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
Lên top