Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ:

Khỏe để tăng năng suất, chất lượng lao động

Người lao động Công ty CP MP Pack (ở TP.Đà Nẵng) đang tập thể dục giữa giờ nghỉ ca tại phân xưởng. Ảnh: Trà Giang
Người lao động Công ty CP MP Pack (ở TP.Đà Nẵng) đang tập thể dục giữa giờ nghỉ ca tại phân xưởng. Ảnh: Trà Giang
Người lao động Công ty CP MP Pack (ở TP.Đà Nẵng) đang tập thể dục giữa giờ nghỉ ca tại phân xưởng. Ảnh: Trà Giang
Lên top