Khoảng 10.000 lao động "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng được hỗ trợ suất ăn

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà động viên người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà động viên người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà động viên người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Phương Trà
Lên top