Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

Khu cách ly công nhân là F1 tại thành phố Thuận An. Ảnh: Đình Trọng
Khu cách ly công nhân là F1 tại thành phố Thuận An. Ảnh: Đình Trọng
Khu cách ly công nhân là F1 tại thành phố Thuận An. Ảnh: Đình Trọng
Lên top