Khó khăn nhưng không để người lao động ngành hàng không mất việc làm

Người lao động ngành hàng không sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Ảnh: PV
Người lao động ngành hàng không sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Ảnh: PV
Người lao động ngành hàng không sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Ảnh: PV
Lên top