Vụ “kỷ luật Trưởng phòng khám đa khoa khu vực số 5” tại Nha Trang, Khánh Hòa:

Khi tiếng nói của Công đoàn cơ sở “phát huy tác dụng”

Phòng khám đa khoa khu vực số 5 trên đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa. 
Ảnh: Nhiệt Băng
Phòng khám đa khoa khu vực số 5 trên đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Phòng khám đa khoa khu vực số 5 trên đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top