Khi phê duyệt các KCN phải duyệt và đáp ứng các thiết chế công đoàn

Một khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh sắp được đưa vào sử dụng. Ảnh: Cao Nguyên
Một khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh sắp được đưa vào sử dụng. Ảnh: Cao Nguyên
Một khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh sắp được đưa vào sử dụng. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top