CUỘC THI "VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG" - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Khi người lao động thông qua công đoàn nắm cổ phần chi phối

Dây chuyền sản xuất đèn LED tại Cty CP Rạng Đông
Dây chuyền sản xuất đèn LED tại Cty CP Rạng Đông
Dây chuyền sản xuất đèn LED tại Cty CP Rạng Đông
Lên top