Khi nào lao động chấm dứt hợp đồng không cần lý do, không cần báo trước?

Giảng viên – TS Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật trường Đại học Hà Nội tại buổi trao đổi.
Giảng viên – TS Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật trường Đại học Hà Nội tại buổi trao đổi.
Giảng viên – TS Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật trường Đại học Hà Nội tại buổi trao đổi.
Lên top