Khi lợi ích người lao động được đặt lên trên

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN và Cty kiểm tra bếp ăn trước giờ ăn ca ngày 27.6. Ảnh: L.NGUYÊN
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN và Cty kiểm tra bếp ăn trước giờ ăn ca ngày 27.6. Ảnh: L.NGUYÊN
Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN và Cty kiểm tra bếp ăn trước giờ ăn ca ngày 27.6. Ảnh: L.NGUYÊN
Lên top