Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công dân hỏi - BHXH trả lời:

Khi đi cấp cứu, người dân có được thanh toán BHYT?