Khi công ty, công đoàn là "Vitamin C" của người lao động mùa nắng nóng

Công nhân Môi trường Đô thị thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng mùa hè. Ảnh ĐL
Công nhân Môi trường Đô thị thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng mùa hè. Ảnh ĐL
Công nhân Môi trường Đô thị thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng mùa hè. Ảnh ĐL
Lên top