Khi công nhân an toàn thì sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn

Thí nghiệm điện tại Trạm biến áp 110kV-Nhơn Tân, Bình Định. Ảnh Th
Thí nghiệm điện tại Trạm biến áp 110kV-Nhơn Tân, Bình Định. Ảnh Th
Thí nghiệm điện tại Trạm biến áp 110kV-Nhơn Tân, Bình Định. Ảnh Th
Lên top