Khi công đoàn làm nòng cốt thực hiện an toàn giao thông

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được khen thưởng về thành tích thực hiện an toàn giao thông trong công nhân lao động.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được khen thưởng về thành tích thực hiện an toàn giao thông trong công nhân lao động.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được khen thưởng về thành tích thực hiện an toàn giao thông trong công nhân lao động.
Lên top