BẤT CẬP TIỀN LƯƠNG GIỮA KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP Ở TPHCM:

Khi công chức lương thấp hơn công nhân

Hiện nay, những người làm việc tại các đơn vị hành chính nhà nước có mức lương thấp hơn người làm tại các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: LÊ TOÀN
Hiện nay, những người làm việc tại các đơn vị hành chính nhà nước có mức lương thấp hơn người làm tại các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: LÊ TOÀN
Hiện nay, những người làm việc tại các đơn vị hành chính nhà nước có mức lương thấp hơn người làm tại các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: LÊ TOÀN
Lên top