Khi CĐCS là cầu nối giữa hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên

Tập thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên Trường TH Nguyễn Trãi
Tập thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên Trường TH Nguyễn Trãi
Tập thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên Trường TH Nguyễn Trãi
Lên top