Khi Bí thư Chi bộ là “đầu tàu” trong hoạt động công đoàn

Ông Trần Minh Hùng (bên phải), thăm hỏi người lao động trong công ty. Ảnh Nam Dương
Ông Trần Minh Hùng (bên phải), thăm hỏi người lao động trong công ty. Ảnh Nam Dương
Ông Trần Minh Hùng (bên phải), thăm hỏi người lao động trong công ty. Ảnh Nam Dương
Lên top