Khéo léo thương lượng để mang lợi ích đến cho đoàn viên

Con CN học tập ở Nhà trẻ của Cty Taekwang Vina - Ảnh: SƠN TÙNG
Con CN học tập ở Nhà trẻ của Cty Taekwang Vina - Ảnh: SƠN TÙNG
Con CN học tập ở Nhà trẻ của Cty Taekwang Vina - Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top