Khen thưởng thợ mỏ Quảng Ninh vì hành động dũng cảm

Đảng ủy Công ty than Hòn Gai - TKV khen thương tấm gương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" cho thợ mỏ, đảng viên Nguyễn Đăng Vỹ. Ảnh: CTV
Đảng ủy Công ty than Hòn Gai - TKV khen thương tấm gương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" cho thợ mỏ, đảng viên Nguyễn Đăng Vỹ. Ảnh: CTV
Đảng ủy Công ty than Hòn Gai - TKV khen thương tấm gương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" cho thợ mỏ, đảng viên Nguyễn Đăng Vỹ. Ảnh: CTV
Lên top