Khen thưởng gần 250 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh Mai Dung
Lên top