Khen thưởng đột xuất những ai làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19

Các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia ủng hộ đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch nhận khen thưởng của LĐLĐ huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: CĐH
Các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia ủng hộ đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch nhận khen thưởng của LĐLĐ huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: CĐH
Các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia ủng hộ đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch nhận khen thưởng của LĐLĐ huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: CĐH
Lên top