Khen thưởng con công nhân học giỏi

Đại diện CĐ các KCN tỉnh Hải Dương trao thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: D.T
Đại diện CĐ các KCN tỉnh Hải Dương trao thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: D.T
Đại diện CĐ các KCN tỉnh Hải Dương trao thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: D.T
Lên top