Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khen thưởng con công nhân học giỏi

Đại diện CĐ các KCN tỉnh Hải Dương trao thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: D.T
Đại diện CĐ các KCN tỉnh Hải Dương trao thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: D.T