LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh:

Khen thưởng, biểu dương lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top